ПРОЕКТ „Дигитално културно-историческо наследство на община Пловдив”

Mярка 2 „Документиране на културната история“, Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“